ไก่ชนสายพันธุ์ไทย


การเลี้ยงไก่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านคนไทย มาแต่ไหนแต่ไร จะมีการเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้าน เป็นทั้งไก่พันธุ์เนื้อ และไก่พันธุ์ไข่ เพื่อเอาไว้เป็นอาหารประจำวัน ส่วนไก่ชน ก็มีเลี้ยงกันมากเช่นกันโดยเฉพาะชุมชนที่มีการพนันในเรื่องของการชนไก่ การชนไก่มีการเล่นพนันกันมาก และได้รับความนิยมในชุมชน เปรียบได้กับการบำรุงพันธุ์ไก่ได้อย่างหนึ่ง เพราะการชนไก่จะต้องมีไก่ดี ตีเก่งไว้คาสิโนสู้ในสังเวียน แม้จะมีการพนันติดปลายนวมบ้าง แต่แท้จริงแล้วก็เป็นเพียงกุสโลบายในการเลี้ยงไก่นั่นเอง ทั้งนี้เพื่อการบำรุงพันธุ์ และการคัดพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่สายพันธุ์ดี เอาไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ หรือเพื่อเอาไว้เป็นอาหารในครอบครัวนั่นเอง 

ดังนั้นกีฬา “ชนไก่” จึงเปรียบได้กับการเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างของไทย เปรียบได้กับการละเล่นพื้นบ้าน อีกประเภทหนึ่งที่นิยมกันมานานในสังคมเกษตรกรรม เป็นกิจกรรมสันทนาการตามวัฒนธรรม จารีต ความเชื่อที่สร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน หรือเพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนปรับปรุงสายพันธุ์ไก่บ้านให้แข็งแรง ทรหด และมีลีลาการต่อสู้ที่เก่งฉกาจขึ้น 

ไก่ชน หรือจะเรียกกันว่า “การชนไก่ เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชุมชนไทย” คาสิโนออนไลน์ที่มักนิยมเล่นชนไก่กันหลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชผล เช่น ในช่วงสงกรานต์ หรือตามเทศกาลอื่น ๆ ตามประวัติอาจย้อนกลับไปได้ถึงสมัยอยุธยาก่อนการเสียกรุงครั้งแรก จนถึงการเสียกรุงครั้งที่ 1 ในพ.ศ. 2112 ที่พระนเรศวรสมัยที่ยังเป็นพระองค์ดำ และต้องเสด็จไปเป็นตัวประกันอยู่ที่กรุงหงสาวดี พระองค์ทางเลี้ยงไก่ชนไว้เพื่อความเพลิดเพลิน จนมีการพนันชนได้ระหว่างพระองค์กับ พระราชบุตรของพระเจ้าหงสาวดี และได้รับชัยชนะ จนมีวลีที่กล่าวกันมาถึงปัจจุบันว่า การตีไก่อย่าว่าแต่พนันกันเพียงเล็กน้อยเลย แม้แต่จะตีเอาบ้านเอาเมืองก็ไม่กลัว ซึ่งทำให้ทางฝ่ายพม่าโกรธมาก และกลายเป็นไม้เบี่อไม้เมากันตั้งแต่นั้นมา

การชนไก่ หรือตีไก่จะมีกติกาในการเล่นที่ไม่แตกต่างกันคาสิโน777ทุกสังเวียนไม่ว่าจะเป็นสังเวียนทางภาคกลาง ภาคอีสานหรือทางภาคใต้ เนื่องจากเป็นกีฬาสากลไปแล้ว ได้แก่ต้องมีการแบ่งเป็นยกหรือเรียกว่าอัน ตีกัน 3 นาทีพัก 1 นาที สมัยก่อนเมื่อถึงช่วงพักยก จะมีการให้น้ำ หรือถ้ามีไก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บก็จะมีการรักษา หรือถ้ามีบาดแผลที่ใหญ่มีเลือดออกมากก็จะต้องมีการเย็บเพื่อบรรเทาอาการไปก่อน 

ไก่ชนเป็นไก่ที่จะมีเชิงในการตีหรือชนที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสายเลือด หรือพันธุของไก่แต่ละสาย ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดมาตามสายเลือด ซึ่งจะทำให้ไก่เก่ง และมีเชิงที่ดีในการต่อสู้

Tags : , , , , , , ,
191
191
youlike youlike